Privatliv

Personuppgifterna för besökare på vår webbplats samlas in, används och lagras av oss uteslutande inom ramen för bestämmelserna i Förbundsrepubliken Tysklands federala dataskyddslag.

Hur, för vilket ändamål och i vilken utsträckning uppgifterna samlas in och används förklaras nedan.

Vi registrerar varje åtkomst till vår webbplats, liksom varje hämtning av en fil som lagras på vår webbplats.

Denna datainsamling sker av tekniska skäl samt för statistikändamål.

Följande lagras: Namn på den hämtade filen, exakt tid för hämtning, mängd data som överförts, information om framgångsrik överföring, webbläsare, enhetstyp och begärande domän.

Dessutom lagras IP-adresserna för de begärande datorerna i förkortad form.

Ytterligare personuppgifter kommer endast att lagras om användaren av webbplatsen eller kunden frivilligt tillhandahåller information. Till exempel, i händelse av en förfrågan eller registrering eller när man ingår ett kontrakt eller via de lokala inställningarna i sin webbläsare.

Vår webbplats använder sig av så kallade “cookies”.

En cookie är en fil i textform som skickas när en webbplats anropas och tillfälligt lagras på slutanvändaren av webbplatsen eller kunden och möjliggör bland annat analys av webbplatsanvändning.

Om motsvarande server på webbplatsen har ringts upp igen av användaren av webbplatsen eller kunden, skickar webbläsaren för användaren av webbplatsen eller kunden den tidigare mottagna cookien tillbaka till servern.

Servern kan sedan utvärdera den erhållna informationen på olika sätt.

Cookies kan till exempel användas för att styra reklam eller underlätta navigering på en webbplats.

Om användaren av webbplatsen eller kunden vill förhindra användningen av cookies kan han göra det genom att justera sina lokala inställningar för webbläsaren som används på hans enhet, men i det här fallet kanske det inte är möjligt att använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.

Vår webbplats använder webbanalystjänsten Piwik.

För analys av webbplatsanvändning överförs användningsinformation till vår server och loggas för användningsanalysändamål och vidarebefordras inte till tredje part.

Detta tjänar till att optimera vår webbplats.

IP-adressen till användaren av webbplatsen eller kunden anonymiseras omedelbart under denna process.

Om användaren av vår webbplats inte samtycker till lagring och utvärdering av dessa uppgifter är det möjligt att när som helst invända mot lagring och användning av denna länk: Invändning
Som ett resultat lagras en så kallad “invändningscookie” i din webbläsare, vilket innebär att Piwik inte samlar in några sessionsdata (om alla cookies raderas kommer “invändningscookien” också att raderas och kan behöva återaktiveras).

Om användaren av vår webbplats har lämnat personuppgifter kommer dessa att användas av oss uteslutande för att svara på förfrågningar från användaren av webbplatsen eller kunden samt för teknisk kontroll och för behandling av avtal som ingåtts med användaren av webbplatsen eller kunden.

Personuppgifter kommer endast att vidarebefordras eller på annat sätt överföras av oss till tredje part om detta är nödvändigt för avtalsbehandling eller för faktureringsändamål eller om användaren av webbplatsen eller kunden tidigare har samtyckt.

Användaren av webbplatsen eller kunden har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke med framtida verkan.

Raderingen av de lagrade personuppgifterna sker om användaren av webbplatsen eller kunden återkallar samtycket till lagringen, om deras kunskap inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet med lagringen eller om deras lagring inte är tillåten av andra juridiska skäl.

Uppgifter som används för fakturerings- och bokföringsändamål påverkas inte av raderingen.

På skriftlig begäran kommer vi att informera användaren av webbplatsen eller kunden om de uppgifter som lagras om hans person. Begäran ska adresseras till vår adress som anges i avtrycket på webbplatsen.